Liên hệ

Trụ sở chính Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Sh7.04, Đường số 10, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Hồ Chí Minh,           Việt Nam

Tel: +84 28 6262 8668

Fax: +84 28 6262 1919

Văn phòng Hà Nội

Địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà Mecanimex, Số 4 Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

Tel: +84 24 3795 7713

Fax: +84 24 3795 7714