Hợp Chuẩn, Hợp Quy

Hợp Chuẩn, Hợp Quy

Ngoài việc thỏa mãn các tiêu chuẩn quốc tế, tất cả các sản phẩm chống cháy phân phối bởi International IPS được cấp chứng chỉ an toàn và chất lượng bởi Cục phòng cháy chữa cháy & cứu hộ cứu nạn. Các chứng chỉ này đảm bảo sự tuân thủ quy định tại nước sở tại, vì thế quá trình phê duyệt sẽ được đơn giản hóa, giảm bớt gánh nặng pháp lý cho Chủ đầu tư và các đơn vị chức năng làm nhiệm vụ xem xét, phê duyệt vật liệu chống cháy.