Sân bay Phú Bài mở rộng

Sân bay Phú Bài mở rộng

Vị trí dự án: Huế, Việt Nam
Thời gian thi công: 2022, on going
Chủ đầu tư:  ACV
Loại hình dự án: Thương mại
Thiết kế: Coninco, Azusa Sekkei
Vị trí thi công: Main steel structures
Loại vật liệu: Intumescent and Cementitious – MK6/HY