Nhà máy Ojitex

Nhà máy Ojitex

Vị trí dự án: Vinh Phuc, Vietnam
Thời gian thi công: 2022, đang xây dựng
Chủ đầu tư: Ojitex
Loại hình dự án: Commercial
Vị trí thi công: Main steel structures
Loại vật liệu: Cementitious – MK6/HY