Chống Cháy Công Trình Công Nghiệp

Chống Cháy Công Trình Công Nghiệp

Chống cháy các dự án công nghiệp, năng lượng, dầu khí là điều kiện thiết yếu nhằm hạn chế rủi ro cháy ảnh hưởng đến tài sản cũng như đảm bảo an toàn cho người lao động. International IPS cung cấp các giải pháp chống cháy trong ngành công nghiệp trên cơ sở tìm hiểu về tiêu chuẩn áp dụng phòng cháy, môi trường cháy, các yếu tốt khác của môi trường ảnh hưởng đến tuổi thọ và khả năng của hệ thống chống cháy. Các giải pháp của chúng tôi không chỉ bảo vệ chống cháy mà còn góp phần bảo vệ chống ăn mòn cho kết cấu tại các môi trường ăn mòn cao hoặc có các thay đổi nhiệt của kết cấu trong quá trình vận hành