Uncategorized

Trụ sở chính Sao Thái Dương

Sao Thái Dương là dự án đầu tiên mà International IPS thực hiện về việc chống cháy vật liệu gỗ tại Việt Nam. Chủ đầu tư cùng nhà quản lý dự án (Turner), sau tai nạn Green Fell đáng tiếc, luôn mong muốn tìm ra giải pháp tốt hơn [...]

Xem thêm...