Hồ Gươm Oprea House

Hồ Gươm Oprea House

Vị trí dự án: Hà Nội, Việt Nam
Thời gian thi công: 2022, on going
Chủ đầu tư: Misnistry of security
Loại hình dự án: Thương mại
Thiết kế: Ho Thieu Tri & Partners
Vị trí thi công: Main steel structures
Loại vật liệu: Intumescent and Cementitious – MK6/HY