Tổ hợp hóa dầu Long Sơn

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn

Dự án Tổ hợp hóa dầu Long Sơn do Tập đoàn SCG (Thái Lan) làm chủ đầu tư, với tổng vốn đăng ký khoảng 5,4 tỷ USD, quy mô gần 400 ha đất, gần 70 ha đất có mặt nước và khoảng 194 ha mặt nước để làm cảng. Các hạng mục thi công sẽ bắt đầu triển khai từ tháng 11/2019 và đồng bộ vào đầu năm 2020. Tổ hợp hóa dầu Long Sơn dự kiến khi đi vào hoạt động sẽ có công suất 950.000 tấn ethylen, 400.000 tấn PP, 450.000 tấn HDPE, 500.000 tấn LDPE trong 1 năm.

Vị trí dự án: Bà Rịa- Vũng Tàu, Việt nam
Thời gian thi công: 2020
Chủ đầu tư: SCG
Loại hình dự án: Công Nghiệp
Loại vật liệu: Cementitious Monokote Z-156PC & Intumescent Interchar 3120