Tháp Truyền Hình Quân Đội

Tháp Truyền Hình Quân Đội

Nằm ở trung tâm Hà Nội, Trung tâm nội trú quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam. Trung tâm nội trú quân đội cũng là cơ quan ngôn luận của Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân. Đây sẽ là nơi sẽ truyền tải tất cả những điều mới mẻ về tình hình quân sự ở Việt Nam và thế giới.
Theo tiêu chuẩn cao nhất thế giới và các yêu cầu đặc biệt từ chủ sở hữu, chúng tôi đã hoàn thành hạng mục chống cháy theo cam kết về chất lượng, tiến độ và đóng góp vào tiến độ chung của dự án.

Vị trí dự án: Hà Nội, Việt Nam
Thời gian thi công: 2019
Chủ đầu tư: Cục doanh trại
Loại vật liệu: Monokote Mk6/Hy and Interchar 2090
Diện tích thi công: 13,100 m2