Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2

Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2

10Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 (“NS2PC”) là Công ty trách nhiệm hữu hạn do ba Chủ đầu tư là Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản), Tổng công ty Điện lực Hàn Quốc (Hàn Quốc) và Tohoku Electric Power Co., Inc. (Nhật Bản) sở hữu, được thành lập theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam.

Các hoạt động chính của NS2PC là triển khai xây dựng và vận hành (trong 25 năm) Dự án Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 tại tỉnh Thanh Hóa theo mô hình Xây dựng – Vận Hành – Chuyển giao (BOT).

Vị trí dự án: Thanh Hóa, Việt nam
Thời gian thi công: 2020
Chủ đầu tư: NS2PC
Loại hình dự án: Công nghiệp
Loại vật liệu: Chartek 2218