Thủy điện Nam Emoun

Thủy điện Nam Emoun

Dự án thủy điện Nậm Emoun được xây dựng trên sông Nam Emoun và sông Hoyay của tỉnh Sekong, CHDCND Lào. Dự án này có công suất lắp máy 129 MW, sản lượng năng lượng trung bình hàng năm là 427,4 GWH. Dự án gồm các công trình chính như: Đập chuyển hướng, Đập chính, Đường dẫn nước với chiều dài hầm 20 km, Nhà máy điện, Nhà máy đóng cắt … Thời gian thực hiện hợp đồng trong vòng 3 năm (từ năm 2019 đến năm 2021).

Vị trí dự án: Lào
Thời gian thi công: 2021
Chủ đầu tư: Chaleun Sekong Energy Co., Ltd
Loại hình dự án: Công Nghiệp
Loại vật liệu: Nullifire SC902